Παρακεντήσεων

H κατευθυνόμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA - FNB) έχει καθιερωθεί ως εξέταση εκλογής στην καθημερινή κλινική πράξη και δίνει σήμερα την δυνατότητα κατευθυνόμενης παρακέντησης με απεικονιστικές μεθόδους.

Προετοιμασία: Άνευ προετοιμασίας.

Αποτελέσματα: Εντός 7 εργάσιμων ημερών.

ΕΣΠΑ