Παιδοκαρδιολογικό

Ηλεκτροκαρδιογραφική ανάλυση παίδων σε συνάρτηση με πλήρη υπερηχοτομογραφικό έλεγχο και έγχρωμου Doppler ροής αρτηριών και φλεβών δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης ή αποκλεισμού παιδικών καρδιολογικών παθήσεων από τη γέννηση έως τις πρώιμες εφηβικές ηλικίες.

ΕΣΠΑ