Μικροβιολογικό

Στο τμήμα εκτελούνται τόσο μικροβιολογική εξέταση όσο και καλλιέργειες βιολογικών υγρών (ρινικό, φαρυγγικό, πτύελα, ούρα, πλευριτικό, ασκιτικό, ουρηθρικό, προστατικό, κολπικό) σπέρματος, κοπράνων, ονύχων και βλάβης δέρματος για κοινά μικρόβια (αερόβια-αναερόβια), μύκητες, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα και χλαμύδια. Επίσης το σπερμοδιάγραμμα γίνεται με τον πλέον σύγχρονο αυτόματο αναλυτή σπέρματος.

Εκτελούνται εξετάσεις για διερεύνηση παράσιτων και μυκήτων.

Προετοιμασία: 12 ώρες νηστεία (επιτρέπεται νερό).

Αποτελέσματα: Εντός 24 ωρών.

ΕΣΠΑ